เกาะสิเหร่ ความเป็นมาของเกาะสิเหร่ และ ข้อมูลอื่น ๆ

เกาะสิเหร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะจังหวัดภูเก็ต โดยมีลำคลองท่าจีนกันระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเกาะที่แยกออกมาไม่มากเท่าไรนัก ทางจังหวัดก็เลยได้ให้เกาะสิเหร่นับว่าเป็นพื้นที่รวมกันเป็นเยี่ยมของเกาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองจังหวัดภูเก็ตและก็ศูนย์ราชการจังหวัดราวๆ 4 กม. เกาะสิเหร่ มีพื้นที่โดยประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลรัษฎาในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

โดยมีสะพานใหญ่เชื่อมต่อเนื่องกันโดยสะดวก ริมทะเลที่เกาะสิเหร่ทุกชายหาดมีวิวที่งาม แต่ว่าไม่เหมาะสมกับการเล่นน้ำ เพราะว่าน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นนิดหน่อย เป็นทรายผสมโคลนและก็มีหินปะการังเล็กๆขึ้นกับเต็ม แม้กระนั้นบนริมฝั่งเหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ทำกิจกรรมการละเล่น มีบรรยากาศดี สงบเงียบแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ บ้านจัดสรร วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

เกาะสิเหร่

สถานที่สำคัญเริ่มแรกของเกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ชาวอุรักลาโว้ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คนไทยใหม่” ที่มาตั้งภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีไม่น้อยเลยทีเดียวกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแม้กระนั้นไม่ใช้ภาษาทางการ สำเนียงเหมือนภาษามลายู ชาวเลตรงนี้มีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยเดินทางไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาวเล บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ รวมทั้งถัดมา สมเด็จคุณย่าฯ ทรงรู้ถึงความอยากได้ของการมีบัตรประจำตัวประชาชนของชาวอุรักลาโว้ย

สมเด็จคุณย่าฯ ก็เลยได้พระราชทาน ชื่อแล้วก็สกุล ให้แก่ชาวเล ที่เกาะสิเหร่ แล้วก็หาดทรายราไวย์ว่า “ประนาฬิกาธุระ” เป็นที่ประทับใจในบุญคุณ จากสมเด็จคุณย่าฯ มาจนกระทั่งเวลานี้ สมเด็จคุณย่าฯ ทรงเยี่ยมเยือนชาวเล (คนไทยใหม่) บ้านแหลมตุ๊กแกรวมทั้งบ้านราไวย์ อีกบ่อย PHUKET VILLA วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เกาะสิเหร่

สถานที่เรียนเกาะสิเหร่

บนเกาะมีสถานศึกษาของเมืองอยู่ 1 โรงหมายถึงสถานศึกษาเกาะสิเหร่ ตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2478 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.ปีที่ 3 เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล่าเรียนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผ่านการประมาณให้เป็นสถานที่เรียนในฝัน (สถานศึกษาดีใกล้บ้าน) POOL VILLA PHUKET โครงการบ้านภูเก็ต

วัดบ้านเกาะสิเหร่

วัด เขา เกาะ สิเหร่ ชื่อตอนนี้ “วัดบ้านเกาะสิเหร่” เริ่ม ปฏิบัติ งาน ก่อ สร้าง ขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2503 โดย หลวง พ่อ สุ ภา กนฺตสีโล เป็น ผู้ ดำ เนิน การ เดิมอ ดีต กาล เป็น สำ นัก สงฆ์ ด้วย ความ ช่วย เหลือ ของ ญาติ โยม ผู้ มี จิต เชื่อ ถือ วัด เขา เกาะ สิ เหร่ ได้ ปฏิ บัติ การ ก่อ สร้าง ไป อย่าง สม่ำ เสมอ ท่าน ใช้ เวลา สำ หรับ เพื่อ การ ก่อ สร้าง นาน ถึง 6 ปี ตึก จำ นวน มาก ที่ ใช้ ประ กอบ ศาสน กิจ จำ เป็น จะ ต้อง ต่าง ๆ ก็ เสร็จ นับ ได้ ว่า เป็น วัด ที่บริ บูรณ์ ร่ม รื่น แล้ว ก็ สบาย เหมาะ สม แก่ การ กระ ทำ ธรรม อีก วัด หนึ่ง แล้ว ก็ ตั้ง ชื่อ ธรรม สถาน ที่ ที่ นี้ ไว้ ว่า วัด เกาะ สิ เหร่ วิลล่าภูเก็ตที่ขาย รีวิวบ้านภูเก็ต

เพื่อสอดคล้องกับเกาะสิเหร่ซึ่งชาวจังหวัดภูเก็ตปกติ เรียกว่า “เขาหมอน” หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล ก็เลยเปรยกับ คุณความเจริญรุ่งเรือง อุทัยศรี ศุลกากรเขตจังหวัดภูเก็ตว่า จะสร้างพระพุทธนอนหลับ (พระนอน) ขนาดความยาวโดยประมาณ 20 เมตร ญาติโยมทั้งหลายแหล่ต่างอนุโมทนาเห็นชอบด้วย

ก็เลยจัดกฐินและก็ผ้าป่าไปมอบเพื่อไปสมทบทุนสร้างพระพุทธนอนหลับ อันเป็นวัตถุบูชาสำคัญ และก็นับว่าเป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต พระพุทธนอนหลับได้เริ่มก็ทำขึ้นในปีพ.ศ. 2504 ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เป็นพุทธรูปปางนอนหลับ ขนาดความยาวองค์ตลอด 18.5 เมตร ติดตั้งไว้บนยอดดอยหมอนหรือเขาเกาะสิเหร่ เมื่อสร้างเสร็จ หลวงปู่ได้ทูลเกล้าฯ ขอสิ่งของแววพระเนตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามคำกราบบังคมทูลขอ Sale Villas Phuket (RU) บ้านจัดสรรภูเก็ต

หน่วยงานแคว้นผู้ดูแล

เทศบาลตำบลรัษฎา

กลุ่ม 1

– ถนนหนทางศรีสุทัศน์

– ถนนหนทางเทวดาประทาน

– ถนนหนทาง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเภสัชกร3041(บ้านแหลมหงาที่ระลึกนึกถึง)

กลุ่ม 4

– หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก

สถานที่ราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษาเกาะสิเหร่ สสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจังหวัดภูเก็ต

โรงพักชุมชนตำบลรัษฎา วิลล่าราคาถูกภูเก็ต ขายวิลล่าภูเก็ต

สถานีอนามัยประจำตำบลรัษฎา (โรงหมอเกื้อหนุนสุขภาพตำบล)

การยางที่เมืองไทย จังหวัดภูเก็ต

อสป. (ท่าเรือประมง) จังหวัดภูเก็ต

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

ที่พักเด็กแล้วก็ครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ปรับปรุงสังคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเอกชนรวมทั้งมูลนิธิที่ไม่สืบเสาะหากำไร

มูลนิธิลางดี เกาะสิเหร่

สถานสงเคราะห์เด็ก หมู่บ้านเด็กพระอาทิตย์ฉาย

มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต วิลล่าภูเก็ต วิลล่าภูเก็ต

ชายทะเล

หาดทรายยินดีสุข รอบๆปากทางเข้าของชายหาด จะอยู่ในพื้นที่ของเอกชนและก็ห้องอาหาร

หาดทรายแหลมหงา เป็นชายทะเลที่ใหม่ของจังหวัดภูเก็ต เกาะน่าเที่ยวภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA