แบบบ้าน 4 ห้องนอน 2 แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (Eng Sub)

แบบบ้าน 4 ห้องนอน

แบบบ้าน 4 ห้องนอน การออกแบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำเหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า 4 คนซึ่งสังคมไทยยังมีกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในบ้านอย่างน้อยสี่คนขึ้นไป

ดังนั้นในแง่ของการอยู่อาศัยกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกไม่ถึงสามคนอาจกำลังมองหาคอนโดสองห้องนอนในเมือง หรือซื้อบ้าน 2 ห้องนอน

One-storey 4-bedroom, 3-bathroom house design is suitable for a family group with more than 4 members in the house, in which Thai society still has a large family group with at least four or more members of the house.

Therefore, in terms of living, a family group with less than three members might be looking for a two bedroom condo in the city. Or buy a 2 bedroom house

2 แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

1. แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน Contemporary Style 

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว 4 ห้องนอน Contemporary Style เป็นแบบบ้านร่วมสมัย มีการออกแบบที่เรียบง่ายมากเป็นบ้านชั้นเดียวที่เน้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง รายละเอียดในการตกแต่งบ้านภายนอกยังไม่เยอะมาก และเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ในการก่อสร้างจริง

จากภาพแบบบ้านชั้นเดียวฟรีหลังนี้จะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้กลมกลืนกับพื้นที่กลางแจ้งด้วยฟังก์ชั่นของชานบ้านแบบยกสูงสองขั้นตามที่แสดงใน ภาพ

4 bedroom single storey house, Contemporary Style, is a contemporary house style. It has a very simple design, it is a one-story house that focuses on real relaxation. Details in decorating the house outside are not a lot.

And suitable for people who have a limited budget in actual construction from the picture of this free one-story house Will focus on

the living space within the house in harmony with the outdoor area with the function of the two-step elevated patio as shown in the picture วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

แบบบ้าน 4 ห้องนอน

แบบแปลนบ้านชั้นเดียวฟรีนี้เป็นบ้านชั้นเดียวที่มี 4 ห้องนอนพื้นที่ 3 และ 2 พื้นที่รับประทานอาหาร 2 พื้นที่การจัดวางห้องนั่งเล่นการจัดวางห้องต่างๆ แบ่งออกเป็นขนาดและสามารถปรับเปลี่ยนห้องนั่งเล่น หรือ พื้นที่รับประทานอาหารเพิ่มเติมได้ ห้องนอน. เรียกได้ว่าเป็นบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอนที่เหมาะสำหรับครอบครัว 4-8 คนขึ้นไปก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมียอดสั่งซื้อเริ่มต้น 2.5 ล้านบาท

This free one-story house plan is a one-story house with 4 bedrooms, 3 and 2 areas, 2 dining areas, living room layout, the different room layouts are divided into sizes and the living room or dining area can be converted into additional bedrooms.

It can also be called a one-story, 4-bedroom house that is suitable for a family of 4-8 people or more, it can live together, with an initial order of 2.5 million baht.

2. แบบบ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน Modern Style

แบบแปลนบ้านชั้นเดียวฟรีนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นขนาดใหญ่กว่า 300 ตร.ม. ที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนตัวเองบ้านสอนบ้านเรียบง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในยุคปัจจุบันด้วยแนวคิดการโรยหินทำความสะอาดหญ้า เพื่อให้เข้าใจถึงการรักษา วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

This free one-story house plan is a modern style house, larger than 300 square meters.

That let natural light send a warning to itself, the house teaches the house a simple But still retains

the purity in modern times by the idea of ​​sprinkling stones, cleaning the grass in order to understand the treatment

แบบบ้าน 4 ห้องนอน

สำหรับบ้านชั้นเดียวฟรีหลังนี้ประกอบด้วย 4 ห้องนอนซึ่งมีขนาดเท่ากัน 3 ห้องนอนและห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน้ำเพิ่มเติม ห้องน้ำหลักกลางบ้านเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกคนในบ้าน และมีพื้นที่อาบน้ำแยกส่วนและส่วนของโถสุขภัณฑ์ชัดเจน

For this one-story free house It consists of 4 bedrooms which are the same size, 3 bedrooms and a Master Bedroom with an additional bathroom.

The main bathroom in the middle of the house is a large bathroom designed to accommodate everyone in the house. And there is a separate shower area And clear parts of the toilet bowl

บทความที่น่าสนใจ ห้องรับแขก บ้านราคาไม่เกินล้าน