Minimal house 3 hundred thousand

บ้านมินิมอล 3 แสน New Normal เป็นทุกอย่างให้คุณแล้ว

บ้านมินิมอล 3 แสน การออกแบบห้องที่ดีควรจะยึดมั่นชีวิตประจำวันเป็นแถวคิดหลักของการจัด Space จากบทพูดระหว่างเจ้าของบ้านเมื่อเทียบกับพื้นที่