Mae Kampong accommodation

ที่พักแม่กําปอง 2022 นอนโฮมสเตย์ ฟังเสียงน้ำไหล สัมผัสธรรมชาติฟินๆ

ที่พักแม่กําปอง หมู่บ้านเล็กๆขอบลำธาร ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ50 กิโล ใช้เวลาขับขี่รถราวๆ 1 ชั่วโมง 30 นาที