5 รีสอร์ทเกาะกูด

5 รีสอร์ทเกาะกูด

5 รีสอร์ทเกาะกูด เกาะกูด เกาะขนาดใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย เป็นเกาะสุดท้ายแห่งน่านน้ำตะวันออก ปัจจุบันรวมกับเกาะเล็กๆ อยู่ในจังหวัด ยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์