ให้ปรึกษาสินเชื่อบ้าน

ให้ปรึกษาสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านที่ไหนดี ? น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้ในช่วงนี้กันไม่น้อย แน่นอนว่าผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ที่แพร่ระบาดกลับมาเป็นครั้งที่ 3 นี้ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคประชาชนกันไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสำหรับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นหนึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็ม ๆ รู้หรือไม่ว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่าน ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยต้องพบกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองจากวิกฤติโควิด 19 รวมทั้งกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่หายไป ทำให้ได้รับกระทบต่อยอดขายไปกันไม่น้อย

ให้ปรึกษาสินเชื่อบ้าน

ให้ปรึกษาสินเชื่อบ้าน เผื่อท่านใดที่กำลังศึกษาหาข้อมูล

หากจะเน้นขายกำลังซื้อภายในประเทศ แม้จะมีข่าวว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในระดับราคาบน ๆ จะได้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีคนเข้ามาซื้อเป็นจำนวนไม่น้อยในช่วงที่อสังหาริมทรัพย์ประกาศแข่งกันลดราคา แต่สำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีระดับราคาล่างที่มีราคาถูก ที่กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เอื้อมถึงได้ กลับไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีเท่าที่ควร นั่นก็เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลจากวิกฤติโควิด 19 กระทบต่อกำลังซื้อและความแน่นอนในการประกอบอาชีพนั่นเอง

3 ธนาคารรัฐ สินเชื่อบ้านที่ไหนดี ?

เชื่อว่าเรื่องนี้คงจะทำให้ใครหลายคนที่รู้สึกหนักอกหนังใจ อยากจะมีปรึกษาสินเชื่อบ้านกันเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น พนักงานหรือคนวัยทำงานทั่วไปที่รายได้ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท และยังไม่เคยมีประสบการณ์การขอสินเชื่อบ้านกันมาก่อน หากกำลังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เช่น บ้าน , ทาวน์โฮม หรือ คอนโดมิเนียม

สินเชื่อบ้าน ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ให้ปรึกษาสินเชื่อบ้าน

สำหรับการขอสินเชื่อบ้านปี 2564 นี้ ก็มีหลากหลายสินเชื่อบ้าน ธอส ที่น่าสนใจ ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง 2  สินเชื่อบ้านล่าสุดที่เปิดให้บริการในปี 2564 นั่นคือ สินเชื่อบ้าน New Home  และ สินเชื่อบ้านคนละหลัง รายละเอียดมีดังนี้

สินเชื่อบ้าน New Home

 สินเชื่อบ้าน ธอส ประเภทนี้จะเป็นสินเชื่อรองรับวัตถุประสงค์คือ บ้านจัดสรร การซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด โดยหลักประกันที่นำมาขอกู้นั้น จะต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน หรือก็คือบ้านโครงการใหม่นั่นเอง ซึ่งจะอนุมัติวงเงิน 1.5-2.5 ล้านบาท  สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ จะไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ว่านี้ จะรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี แต่ก็มีเงื่อนไขพิเศษ คือ กรณีใครที่เป็นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี จะยืดช่วงเวลาเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนจ่ายแล้ว ต้องไม่เกิน 75 ปี นั่นเอง

 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 (เดือนที่ 1 – 6 = 1.99% ต่อปี) (เดือนที่ 7 – 12 = 2.80% ต่อปี)
 • ปีที่ 2 = MRR – 3.15% ต่อปี
 • ปีที่ 3 =  MRR – 2.65% ต่อปี
 • จากนั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี และ กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี ที่น่าสนใจคือ ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บตามระเบียบธนาคาร แต่จะยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม อีกด้วย

สินเชื่อบ้านคนละหลัง

          เป็นสินเชื่อบ้าน ธอส ที่จะรองรับวัตถุประสงค์ทั้งการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน, วิลล่าในป่าตอง ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ต่อเติมขยายซ่อมแซม รวมทั้งการไถ่ถอนจำนองอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยจะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท  สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ จะอยู่ในช่วง 6-40 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ว่านี้ จะรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีนั่นเอง

 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 =  MRR -3.40% ต่อปี
 • ปีที่ 4-5 = MRR -2.00% ต่อปี
 • จากนั้น ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน

ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน จะมีชื่อว่า “สินเชื่อเคหะ” เป็นสินเชื่อรองรับวัตถุประสงค์คือ การซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน หรือจะเป็นซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด,ต่อเติมซ่อมแซม หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  โดยจะอนุมัติวงเงินก็ไม่เกิน 80-100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับว่าทรัพย์ที่ยื่นกู้นั้น วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต เป็นทรัพย์สินที่เท่าไร่ของกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ เพราะ

 • ถ้าซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมเป็นครั้งแรก จะอนุมัติ 90-95% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า
 • หากเป็นการยื่นกู้หลังที่ 2 จะอนุมัติราว 80-90%ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า และ
 • หากเป็นหลังที่ 3 จะอนุมัติ ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า

สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทย

 สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย จะเป็นสินเชื่อรองรับวัตถุประสงค์ครบเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น การกู้ยืมเพื่อนำไปก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ซื้อบ้านอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนองจากสถานบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งจะอนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ต่อหลักประกัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยด้านราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ

เช่น กรณีมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท จะอนุมัติวงเงินราว 70-100% ต่อหลักทรัพย์ แต่หากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะอนุมัติวงเงินราว 70-90% ต่อหลักทรัพย์  นั่นก็หมายความว่ายิ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงยิ่งได้รับวงเงินอนุมัติน้อยลงนั่นเอง บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ จะไม่เกิน 40 ปี  ซึ่งระยะเวลาที่ว่านี้ จะรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ที่น่าสนใจคือ ความหลากหลายของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่า ทรัพย์ที่ซื้อนั้น เป็นบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง  โดยสำหรับผู้ยื่นกู้ในลักษณะเป็นบ้านใหม่ จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้

 • สำหรับอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.64% ต่อปี
 • ปีที่ 2-3 = MRR – 2.30% ต่อปี
 • จากนั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาจะคิดอัตราดอกเบี้ย = MRR – 1.50% ต่อปี

เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี จะอยู่ที่ 2.83% สำหรับผู้ยื่นกู้ในลักษณะเป็นบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.64% ต่อปี ,ปีที่ 2-3 = MRR – 2.15% ต่อปี จากนั้น ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 1.25% ต่อปี เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3ปี จะอยู่ที่ 2.93% และก็จะไม่ได้รับโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียม อีกด้วย

อ่านต่อเพิ่มเติม: Pool Villas Pasak . sale villa . Phuket Villa. Pool Villa. พูลวิลล่าภูเก็ต. โครงการบ้านภูเก็ต. บ้านจัดสรร. พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก. ซื้อวิลล่าภูเก็ต